Le mot de la proviseure

Chers parents d'élèves,


Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Après une année scolaire essentiellement en distanciel, nous avons enfin pu retrouver les élèves en présentiel dès la rentrée 2021. 

Cependant cette année 2021-2022 a été marquée par des crises : crise sanitaire, crise géopolitique et crise économique. 

La crise sanitaire a fortement touché l’établissement : des élèves et des personnels malades, des classes isolées, des classes fermées, l’angoisse de la classe qui ferme…Cette année encore, pas de routine, pas d’habitude mais une perpétuelle adaptation de toutes et de tous.

La crise géopolitique en Ukraine mais aussi en Ethiopie a également marqué la communauté du lycée français Charles de Gaulle. Face à celles-ci, nous avons accueilli des élèves du réseau AEFE, scolarisés en Ukraine, en Russie et en Ethiopie et nous avons su nous mobiliser dans des actions de solidarité.

La crise économique mondiale touche notamment la Turquie et le lycée français Charles de Gaulle. Pour y répondre, l’AEFE a apporté une aide exceptionnelle, validé le gel des frais de scolarité pour l’année prochaine et l’augmentation de l’abattement familial à partir du 2ème enfant dès l’année prochaine.  

Malgré ces difficultés, le dynamisme et l’implication de toutes et tous n’ont pas été entamés.

Dès que cela a été possible, les sorties et voyages ont été relancés. Ainsi, de nombreuses classes ont pu se rendre à Ankara mais aussi Eskisehir, Istanbul, Izmir, en Cappadoce, Aphrodisias ou Houston… Sortir de l’école est essentiel pour comprendre le sens des apprentissages qui se font dans la classe, dans la cour. Cela a été possible cette année. 

L’école a pu redevenir un lieu de diffusion des cultures et de fêtes : animations dans les centres de documentation, concerts, festival d’été, représentations théâtrales, émissions de webradio, expositions, projections de films et même écriture de livres….

Nous avons pu la rouvrir et faire revenir des intervenants : anciens élèves, parents, cyclistes, philosophes, explorateurs, avocats, poètes, artistes, journalistes…, ils ou elles ont consacré leur temps pour échanger et transmettre leur savoir et leur passion à nos élèves.

Pour de nombreux projets, les élèves dès l’élémentaire ont été à la manœuvre. Il s’agit, avant tout de les rendre acteurs de leur scolarité et de leurs parcours. A nous de les accompagner et de les aider à devenir des adultes responsables et engagés.

Enfin, la communauté du lycée français Charles de Gaulle a pu se projeter : que voulons-nous pour notre lycée pour les années à venir ? 

Des éléments de réponse ont commencé à émerger : un lycée fier de ce qu’il fait, un lycée en démarche de développement durable, un lycée où le bien-être et la réussite de tous et toutes sont une priorité, un lycée français international… La réflexion se poursuivra et mobilisera l’ensemble de la communauté éducative pour aboutir à un projet d’établissement partagé 2023-2027. A très bientôt pour ce beau chantier !

Au nom de l’ensemble de la direction, merci à vous toutes et à vous tous !

Değerli Veliler,


Yıllar birbirini takip ediyor; yine de her yıl birbirinden farklı. Çoğunlukla uzaktan eğitim ile geçen bir eğitim yılının ardından, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlangıcından itibaren nihayet öğrencilerimizle yüz yüze buluşabildik.

Bununla birlikte, 2021-2022 yılına krizler damgasını vurdu: sağlık krizi, jeopolitik kriz ve ekonomik kriz.

Sağlık krizi, okulumuzu önemli ölçüde etkiledi: hasta öğrenciler ve personel, izole edilen, kapanan sınıflar, bunların yol açtığı kaygılar... Bu yıl da tam bir rutin ve alışkanlıklar geliştirme şansımız olmadı, herkesin sürekli yeni gelişmelere adapte olması gerekti.

Ukrayna ve Etiyopya'daki jeopolitik kriz, Charles de Gaulle Fransız Lisesi ailesini de etkiledi. Yaşanan krizlerin ardından, AEFE ağından Ukrayna, Rusya ve Etiyopya'da eğitim görmekte olan öğrencileri okulumuzda ağırladık ve öğrencilerimizi dayanışma eylemleri için harekete geçmelerine teşvik ettik.

Küresel ekonomik kriz de Türkiye'yi ve özellikle Charles de Gaulle Fransız Lisesini etkiledi. Buna karşılık, AEFE istisnai bir yardım sağladı. Gelecek yıl için öğrenim ücretlerinin aynı kalmasına karar verdi ve yine gelecek yıl için 2. çocuktan itibaren aile indiriminin artırılmasını onayladı.

Bu zorluklara rağmen, herkesin dinamik bir şekilde okul hayatına katılımı devam etti.

Mümkün olan en kısa sürede geziler yeniden başlatıldı. Böylece birçok sınıf Ankara'da gezilere katılabildiği gibi Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kapadokya, Aphrodisias veya Houston'a da gidebildiler... Bu yıl, yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte sınıfta ve oyun alanında gerçekleşen öğrenmenin önemini anlamak için iyi bir fırsat oldu.

Okul bir kez daha kültürlerin ve kutlamaların yayıldığı bir yer haline geldi: kütüphanedeki etkinlikler, konserler, yaz festivali, tiyatro gösterileri, web radyo yayınları, sergiler, film gösterimleri ve hatta kitap yazımı….

Okulumuzu yeniden açarak birçok davetli konuşmacıyı da ağırlayabildik: eski öğrenciler, ebeveynler, bisikletçiler, filozoflar, kaşifler, avukatlar, şairler, sanatçılar, gazeteciler... öğrenciler..

Birçok projede ilkokul öğrencileri görev aldı. Amacımız her şeyden önce, onları eğitimlerinde ve kariyerlerinde aktör haline getirmek. Onlara eşlik ederek sorumlu ve kararlı yetişkinler olmalarına yardımcı olmak da bize bağlı.

Son olarak, Charles de Gaulle Fransız Lisesi gelecekteki projeler üzerinde çalıştı: Önümüzdeki yıllarda okulumuz için ne istiyoruz?

Bu soruya bazı yanıtlar bulmaya başladık: Yaptıklarıyla gurur duyan bir lise, sürdürülebilir kalkınma anlayışına sahip bir lise, herkesin refahının ve başarısının ön planda olduğu bir lise, uluslararası bir Fransız lisesi... Bu alanda düşünme sürecimiz devam ediyor. Tüm eğitim camiasını 2023-2027 yılları için ortak bir okul projesi oluşturmak amacıyla harekete geçmeye davet ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda görüşmek dileğiyle!

Tüm yönetim adına, hepinize teşekkür ederim!

La Proviseure

Sandra Pardo